Gia Sư Bình Dương

Author Archives: Gia Sư Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 09:39:22 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Anh Văn, Lớp dạy: Lớp 6, Mức lương: 1.500.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Sáng T246 (từ 8h trở đi) Thông tin: học sinh nam, trường Lương định của Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 09:01:39 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Tiếng Việt, Lớp dạy: Lớp 1, Mức lương: 1.700.000đ/tháng Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 13h đến 17h) Thông tin: học sinh lớp lá lên 1 Yêu cầu: Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 08:23:52 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Tiếng Hoa, Lớp dạy: Mức lương: 2.800.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi Thời gian: Tối 234567CN Sau 18h Thông tin: học viên nữ, học từ đầu Yêu cầu: Giáo viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 07:46:07 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Lớp dạy: Lớp 5, Mức lương: 2.200.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi) Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Quang Khải Yêu cầu: Giáo viên Nữ Liên hệ: […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 07:08:10 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Tiếng Nhật, Lớp dạy: Các Lớp Khác, Mức lương: 2.000.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Sáng T246 (9h-11h) Thông tin: học sinh nam,lớp 5, học từ đầu Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 06:30:19 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Lớp dạy: Lớp 6, Mức lương: 1.300.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Chọn sáng T2,3,4,5,6 (từ 8h trở đi) Thông tin: học sinh nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 05:52:12 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lớp dạy: Lớp 11, Mức lương: 1.200.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Sáng sắp xếp (từ 8h trở đi) Thông tin: học sinh nam, học hơi yếu toán Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 05:14:09 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Báo Bài, Lớp dạy: Lớp 6, Mức lương: 1.500.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T246 (từ 18h30 trở đi) Thông tin: học sinh nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 04:36:16 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Lớp dạy: Lớp 8, Mức lương: 1.300.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T2,4,6 (từ 18h trở đi) Thông tin: học sinh nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – […]

Xem thêm

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/01/2021 03:58:11 LỚP CHƯA GIAO Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Lớp dạy: Lớp 4, Mức lương: 2.000.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi Thời gian: T2,4,6 (chọn 14h-16h) Thông tin: học sinh nữ Yêu cầu: Giáo viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 […]

Xem thêm
1 2 3 521