Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Sinh Lớp 10 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 23:17:17 LỚP CHƯA GIAO Môn dạy: Hóa, Sinh, Lớp dạy: Lớp 10, Mức lương: 1.700.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Chọn T234567 (18h đến 21h) Thông tin: học sinh nam, trường Giồng ông tố Yêu cầu: Sinh Viên Nam Liên hệ: 02 52 222 4779 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 22:50:57 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Lớp dạy: Lớp 10, Mức lương: 1.700.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: Chọn T234567 (18h đến 21h) Thông tin: học sinh nam, trường Giồng ông tố Yêu cầu: Sinh Viên Nam Liên hệ: 02 52 222 4779 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 22:24:29 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Lớp dạy: Lớp 3, Mức lương: 1.800.000đ/tháng Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T23456 (sau 17h trở đi) Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn văn lịch Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 21:58:17 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Anh Văn, Lớp dạy: Lớp Lá, Mức lương: 1.500.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi) Thông tin: bé nam 5 tuổi Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 21:31:48 LỚP ĐANG GIAO… Môn dạy: Báo Bài, Lớp dạy: Lớp 6, Mức lương: 2.500.000đ/tháng Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T2,4,6,7,cn (từ 18h trở đi) Thông tin: học sinh nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 21:05:34 LỚP ĐANG GIAO… Môn dạy: Anh Văn, Lớp dạy: Lớp 11, Mức lương: 1.300.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T3 (17h trở đi), ngày T4, CN( 8h đến 16h ) Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 20:39:13 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lớp dạy: Lớp 11, Mức lương: 2.000.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi Thời gian: Chọn T3, 4 ( 17h trở đi) ,T6 ( từ 19h trở đi), T7( 13h đến 17h), CN Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Giáo viên …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 20:13:06 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Lớp dạy: Lớp 4, Mức lương: 1.400.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T35 (từ 17h30 trở đi), T7 (sáng hoặc tối) Thông tin: học sinh nam Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 19:46:42 LỚP ĐANG GIAO… Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài, Rèn Chữ, Lớp dạy: Lớp 1, Mức lương: 1.400.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T357 (18h-20h) Thông tin: học sinh nam Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 19:20:24 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Lớp dạy: Lớp 9, Mức lương: 2.000.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi Thời gian: T2,3,5,7 ( từ 18h30 trở đi), cn ( sắp xếp) Thông tin: học sinh nữ trường Chánh Hưng Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên …

Read more