Archive

Category Archives for "Kinh doanh"

Tổng Quan Về Gold Time

1. Gold Time Group là một trong những tập đoàn mới được thành lập năm 2018 tại Việt Nam do người Việt Nam làm chủ gọi tắt là Tập đoàn Gold Time.Sơ Đồ Tổng Quan GoldTime Group  Chú thích:PQKD: phân quyền kinh doanhGPKD: giấy phép kinh doanhCP: cổ phần Hỗ trợ tư vấn vàcách đăng ký Goldtime0978803​799 ĐĂNG […]

Xem thêm