Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 11:20:22 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lớp dạy: Lớp 8, Mức lương: 1.600.000đ/tháng, sv = 800.000 Số buổi: 2 buổi Thời gian: sáng t2+t5 từ 8h-10h Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 10:42:09 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Lớp dạy: Lớp 2, Mức lương: 900.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi Thời gian: T3-5 (17h-> Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: Phường Phú …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 10:04:21 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Lớp dạy: Lớp 10, Mức lương: 2.700.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi Thời gian: sx tối T2->T7 (18h-> Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 09:26:38 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Lớp dạy: Lớp 7, Mức lương: 1.200.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi Thời gian: tối T246 sau 17h30-> Thông tin: hs nam Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Kèm thêm báo bài các môn Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:48:30 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp, Lớp dạy: Mức lương: 1.400.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi Thời gian: tối T2+6 (18h-> Thông tin: hv nam Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: Thị Trấn …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:10:36 LỚP CHƯA GIAO Môn dạy: Toán, Lý, Lớp dạy: Lớp 6, Mức lương: 1.300.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi Thời gian: rãnh tối T2,4 (từ 5h30, 6h), chiều T7 hoặc CN (sau 14h->) Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, bách khoa hoặc sư phạm Liên hệ: 02 …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 07:32:25 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Tiếng Việt, Anh Văn, Lớp dạy: Lớp 1, Mức lương: 3.000.000đ/tháng Số buổi: 5 buổi Thời gian: sx T2-4-6-7-CN (14h->tối) Thông tin: hs nam Yêu cầu: Giáo viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 06:54:42 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Anh Văn, Lớp dạy: Lớp 3, Mức lương: 1.700.000đ/tháng Số buổi: 2 buổi Thời gian: T2+6 (18h-> Thông tin: hs nữ Yêu cầu: Giáo viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: Phường Bình Chuẩn, …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 06:16:42 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp, Lớp dạy: Mức lương: 2.700.000đ/tháng Số buổi: 3 buổi Thời gian: sáng T3,4,5 (9h-10h30) Thông tin: 2 hv nam Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: Phường …

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 05:38:47 LỚP ĐÃ GIAO Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Lớp dạy: Lớp 1, Mức lương: 1.700.000đ/tháng Số buổi: 5 buổi Thời gian: sx 14h->tối Thông tin: hs nam Yêu cầu: Sinh Viên Nữ Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô BìnhĐịa chỉ: Phường Vĩnh …

Read more