Archive

Category Archives for "Giáo Án Điện Tử Ngữ Văn 9 Học Kì 1"

Thư Viện Giáo Án Điện Tử Ngữ Văn 9 – Giáo Án Dạy Học Môn Ngữ Văn 9 Cả Năm Theo Chương Trình Học Kì 1 Chuẩn Nhất, Mới Nhất

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp)

I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức : – Nội dung phương châm phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự. 2. Kỹ năng : – Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong một tình huống giao tiếp cô thể. – Vận dụng […]

Xem thêm

ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH (G.G. Mác – két)

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức :  – Một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên quan đến văn bản. – Hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong văn bản. 2. Kỹ năng :   – Đọc- hiểu văn bản nhật dụng bàn luận về một vấn đề liên quan đến nhiệm vô […]

Xem thêm

LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : – Cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dùng (cái quạt, cái bút, ái kéo…) – Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 2. Kỹ năng : – Xác định yêu cầu của đề  bài thuyết minh về một đồ dùng  cô thể. – Lập […]

Xem thêm

SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

Tiết 4                        I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : – Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng. – Vai trò của các biện pháp nghệ thuật  trong bài văn thuyết minh. 2. Kỹ năng : – Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các văn bản thuyết minh. – Vận dụng […]

Xem thêm

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

Tuần 1 Tiết 3CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : – Nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất. 2. Kỹ năng : – Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp cô thể. – Vận dụng phương […]

Xem thêm