Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 02:05:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (rãnh từ 14h – 21h)
Thông tin: học viên nam, 19t
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Vĩnh Tân Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: