Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 2 Lớp 3 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 04:15:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 3.5 hoặc 7
Thông tin:
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 2 Lớp 3 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: