Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 3 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 07:06:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T26( 18h-20h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 3 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: