Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 9 Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 13:58:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (Hè ban ngày sáng -chiều), vô năm học buổi tối
Thông tin: học sinh nữ, lớp 8 lên 9
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 9 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: