Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 18:27:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,5,6 (19h-20h30), T7 (từ 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Quốc tế Việt Mỹ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: