Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 08:11:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 5.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T23456 (10h -11h30), có thể sắp xếp thêm buổi tối
Thông tin: học sinh nữ, học lớp tích hợp
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: