Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 18:19:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( sắp xếp chọn từ 11h30 đến 16h), T3,5 ( chọn từ 11h30 đến 14h)
Thông tin: học sinh nam trường Bình Trị 2
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: