Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 20:27:30

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: 1 học sinh nam, 1 học sinh nữ trường Nguyễn Viết Xuân
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: