Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 17:48:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Thủ Dầu Một Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: