Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 00:38:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sx từ 18h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: