Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Dạy Song Ngữ Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 21:37:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (17h – 19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế song ngữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Dạy Song Ngữ An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: