Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 11:24:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2->6 từ 18h – 20h
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: