Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 07:24:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Phạm Ngũ Lão
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Đầu tháng 9 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: