Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 05:05:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Hà Huy Tập
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, giữa tháng 7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: