Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 21:02:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sx
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Viết một bình luận