Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 22:07:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Kim Đồng
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Thị Trấn Phước Vĩnh Phú Giáo Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: