Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 05:27:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 900.000đ/tháng, 5 buổi =1tr5
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 An Bình Dĩ An Bình Dương

Viết một bình luận