Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 19:38:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: CN-> T5 (18h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, đầu T12 học luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: