Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 03:54:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Lữ Gia
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, đầu tháng 8 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: