Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Thị trấn An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 18:39:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Hiệp Phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Thị trấn An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: