Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp Lá Lớp 2 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/11/2020 22:21:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 2,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh trường Hòa Bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp Lá Lớp 2 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: