Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 02:40:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (sau 15h ->18h)
Thông tin: học sinh nam, ngoan
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: