Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 03:33:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 246
Thông tin: hv nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Viết một bình luận