Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 21:40:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hv nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Thành Bắc Tân Uyên Bình Dương

Viết một bình luận