Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 04:39:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp: Sáng (9h-12h), chiều (14h -17h), ưu tiên học buổi sáng
Thông tin: học viên nam 34tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: