Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 12 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 01:51:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (18h30 – 20h30)
Thông tin: học sinh nữ trường Lê Quý Đôn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 12 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: