Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 12:25:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hv nữ, trên 20
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Viết một bình luận