Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 22:27:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 250.000đ/tháng
Số buổi: 6 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (rãnh cả ngày)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: