Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 18:59:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng-chiều-tối (Linh động thời gian)
Thông tin: học viên nữ, 30 tuổi, biết sơ sơ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: