Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 21:00:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 hoặc 357 (19h-21h)
Thông tin: học viên nữ 30t
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: