Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 18:43:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 (Chiều 14h đến 17h)
Thông tin: học viên nữ, 25 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: