Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 19:40:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (13h trở đi)
Thông tin: 2 học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: