Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 00:35:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T23456 (6h30 -8h)
Thông tin: học viên nữ 30tuổi, đã giao tiếp được
Yêu cầu: Nam/Nữ, Giáo viên hoặc sinh viên giỏi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: