Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 06:44:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, cần học giao tiếp
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: