Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn IELTS Lớp 11 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 00:00:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, IELTS,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp vs học sinh
Thông tin: học sinh nữ trường Trường Chinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn IELTS Lớp 11 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: