Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Dạy Song Ngữ Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 03:12:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,CN (Từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Vinschool
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Dạy Song Ngữ Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: