Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Dạy Song Ngữ Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 15:33:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (19h – 20h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường quốc tế Vinschool
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Dạy Song Ngữ Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: