Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 13:09:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3+t5
Thông tin: nhóm nhiều hs
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: