Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 23:53:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng sắp xếp (9h- 11h)
Thông tin: 2 bé nữ, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: