Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 21:01:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (16h30-18h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: