Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 08:57:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: t2,4,6 ( từ sau 18h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: