Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 06:31:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Vistar
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: