Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 07:58:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: (Từ 17h trở đi ) – Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ, trường Đào Duy Anh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: