Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 18:08:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, lương 1tr8/tuần 2b
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (17h30-19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: