Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Xã Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 22:15:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: t3, t6 từ sau 18h tối ( bé học rất nhiều nên bận lắm)
Thông tin: bé nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: